Regulamin

Regulamin

 

Klienci Skin Duty CLinic są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług i jego przestrzegania oraz stosowania się do zaleceń pracowników podczas przebywania na terenie centrum. Skorzystanie z naszej oferty oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

 

W salonie obowiązuje plan pracy oparty o grafik, prosimy o przybycie co najmniej 5 minut przed planowanym rozpoczęciem zabiegu aby móc się odpowiednio przygotować  (np. wypełnić kartę, skorzystać z toalety). W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie się klienta na zabieg bez konsekwencji jego skrócenia, maksymalnie do 15 minut. Spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, przy czym koszt to nadal 100% ceny zabiegu. O spóźnieniu prosimy niezwłocznie informować telefonicznie.  W przypadku spóźnienia powyżej 20 minut klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu. 

 

 

Wizyty

 

W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić Skin Duty Clinic, nie później niż na 24h przed planowaną wizytą. Wynika to z faktu, że na liście rezerwowej oczekują osoby które z chęcią przyjdą na zwolniony termin, jeżeli zostaną odpowiednio wcześniej o tym poinformowane. Odwołanie wizyty może nastąpić poprzez powiadomienie osobiste lub telefoniczne ( w tym również SMS, booksy)  Nieskuteczne próby połączenia z salonem nie stanowią dowodu na chęć anulowania wizyty przez klienta i są traktowane jako jej brak.  W przypadku wizyt z pakietów lub bonów podarunkowych, nieodwołanie 24h przed terminem jest traktowane jako wykorzystanie pakietu lub bonu.

 

Bony podarunkowe / karnety

 

Bony/pakiety dostępne w Skin Duty Clinic są wydawane na określony czas i są bonami imiennymi. Osoba obdarowana zobowiązana jest do rezerwacji terminu z wyprzedzeniem i poinformowania recepcji że realizowany będzie bon. Niewykorzystany bon zostaje anulowany po upływie daty ważności bez możliwości jego przywrócenia. W razie braku anulowania rezerwacji na 24h przed terminem, bon/karnet uznaje się za zrealizowany.

 

 

Zabiegi

 

Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do wykonania zabiegu (w szczególności zobowiązani są do poinformowania o: chorobach serca, rozruszniku, nowotworach, stanach zapalnych, przebytej żółtaczce, ciąży, okresie połogowym, posiadanych protezach itp.). Klient ma obowiązek poinformować pracownika salonu o jakichkolwiek zmianach które mogą stanowić przeciwwskazania do zabiegu, a które wystąpiły od ostatniej wizyty. Brak informacji ze strony klienta o takim fakcie jest potwierdzeniem że żadne przeciwwskazania nie wystąpiły. Klient jest zobowiązany poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia, jeśli takie nastąpi, podczas wykonywania zabiegu.

Osoby niepełnoletnie w wieku od 13 do 18 lat mogą korzystać z oferty salonu wyłącznie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.

 

 

Poufność informacji

 

Skin Duty Clinic działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy że państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom lub instytucjom trzecim.

 

Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy ich nienadużywania.